Deurwaarder beslag

Lees hier waarop de deurwaarder beslag mag leggen, en waarop niet.

Wanneer mag de deurwaarder beslag leggen op uw inkomsten/spullen?

Waarschijnlijk hebt u weleens gehoord van een deurwaarder. Maar wanneer mag  een deurwaarder beslag leggen op uw eigendom? Wanneer u schulden maakt doordat u te laat bent met het betalen van uw rekeningen, zult u in eerste instantie gewaarschuwd worden door de persoon of het bedrijf dat geld van u eist. Waarschijnlijk krijgt u een herinnering toegestuurd van de nog openstaande rekening. Dit zullen schuldeisers in de meeste gevallen een aantal keer proberen. Het kan natuurlijk zijn dat u gewoon uw volgende salaris afwacht of dat u een aantal keer was vergeten te betalen. Dan willen schuldeisers niet zomaar een deurwaarder op u afsturen. Maar er komt een moment dat hun geduld op is, en dat ze vinden dat ze genoeg geprobeerd hebben. In dat geval kunnen ze naar de rechter stappen. De rechter kan hen vervolgens gelijk geven en u daarmee dwingen uw rekeningen te betalen. Hier zal de rechter zelf niet op toezien. Daarvoor moet de schuldeiser een deurwaarder inhuren. Een deurwaarder neemt vervolgens contact met u op en dwingt u uw schulden te betalen. Kunt u dit niet, dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw inkomsten of uw spullen.

Wanneer gaat de deurwaarder beslag leggen op uw inkomsten?

Stel, u hebt een schuld en de deurwaarder dwingt u deze te betalen. Soms komt het dan voor dat u niet genoeg geld hebt om dat te doen. In dat geval kan de deurwaarder beslag leggen op een deel van uw inkomen. Dit heet loonbeslag. Wanneer u loonbeslag is opgelegd, moet u maandelijks uw gehele inkomen minus de kosten voor uw eigen onderhoud betalen aan de schuldeiser(s). Deze kosten voor eigen onderhoud, waar de deurwaarder niet aan mag komen, worden de beslagvrije voet genoemd. Het door de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen geldt verder voor al uw inkomensbronnen. Ook uw vakantiegeld en uw bonussen gaan naar de deurwaarder en zo door naar de schuldeiser(s). Maar de beslagvrije voet verschilt natuurlijk per persoon en per gezinssituatie. Niet iedereen heeft evenveel geld nodig om te kunnen leven. De beslagvrije voet wordt daarom per situatie berekend en is afhankelijk van of u kinderen hebt, of een partner met een inkomen, enzovoorts. Van de beslagvrije voet kunt u in principe alle vaste lasten betalen en ervan in uw levensonderhoud voorzien.

Conclusie over deurwaarder beslag

Wanneer u een schuld hebt, is het heus niet zo dat de deurwaarder beslag kan leggen op uw inkomen of op uw spullen, zonder dat u dit verwachtte. U krijgt altijd waarschuwingen, maar wanneer u deze blijft negeren, kan het zijn dat er op een dag een deurwaarder op uw stoep staat. Hebt u schulden, maar is u nog geen loonbeslag opgelegd? Probeer dan zo snel mogelijk uw schulden weg te werken. Betaal ze af, en als dat nog niet gauw lukt, neem dan contact op met de schuldeisers. Leg ze uw situatie uit en overtuig ze ervan dat u uw schuld zo snel mogelijk zult betalen. Laat de schulden u niet verder in de problemen trekken dan nodig!