Hoeveel loonbeslag

Kijk hier voor informatie over hoeveel loonbeslag nou eigenlijk inneemt van uw inkomen.

Waarom en hoeveel loonbeslag wordt er opgelegd?

Wanneer je nog geld van iemand krijgt, wil je dit op een gegeven moment weleens terug. Dat geldt ook voor bedrijven en instanties, zoals ondernemers (winkels, aannemers enzovoorts) en zoals instanties als de Belastingdienst. Om ervoor te zorgen dat de persoon met een schuld (de schuldenaar) dit geld gaat betalen, kunnen er dwangmiddelen worden ingezet. De schuldeiser kan een deurwaarder inzetten, en die deurwaarder beschikt vervolgens over verschillende dwangmiddelen. Een van die dwangmiddelen is het zogenaamde loonbeslag. Maar waarom en hoeveel loonbeslag wordt er eigenlijk opgelegd? Loonbeslag is een ingrijpende maatregel, want het betekent dat iemand maandelijks het grootste deel van zijn of haar inkomen afstaat aan de schuldeisers, zonder dat hier iets aan veranderd kan worden. Hoeveel loonbeslag precies wordt gebruikt is onduidelijk, maar het wordt in het algemeen pas gebruikt wanneer andere maatregelen niet gewerkt hebben. Bijvoorbeeld wanneer de schuldenaar niet genoeg geld heeft om zijn of haar schulden in één keer af te betalen. Of wanneer hij of zij liegt over het inkomen, en dus eigenlijk wel geld heeft. Omdat het grootste deel van iemands inkomen direct wordt geïnd via loonbeslag (het gaat namelijk van de werkgever naar de schuldeisers, zonder dat de schuldenaar hier nog invloed op heeft) kunnen inkomsten niet worden achtergehouden met loonbeslag.

Hoeveel loonbeslag gaat er meestal af van iemands inkomen?

Over het algemeen moeten mensen aan wie loonbeslag is opgelegd gaan leven van 90% van een uitkering. Dat betekent dus dat ze minder te besteden hebben dan mensen met een uitkering. Ook vakantiegeld en bonussen vallen onder loonbeslag. Er zijn slechts enkele inkomensbronnen die niet onder het loonbeslag vallen. Voor die uitzonderingen, klik hier. (En kijkt u dan vooral bij de derde alinea, daarin staat het meeste informatie over de inkomensbronnen die niet onder het loonbeslag vallen). Het voordeel van dat er zo ontzettend veel inkomensbronnen wel onder het loonbeslag vallen, is dat er maandelijks ook best veel geld aan het afbetalen van de schulden wordt besteed. (Afhankelijk van uw inkomen, natuurlijk). Hierdoor krijgt de schuldeiser sneller zijn geld en bent u eerder van uw schuld en daarmee ook van uw loonbeslag af. Overigens heeft het deel van uw inkomen wat u zelf mag houden om van te leven ook een eigen naam: dat is de zogenaamde beslagvrije voet. Ook over de vrije voet kunt u op deze website veel informatie vinden.

Hoeveel loonbeslag eigenlijk verandert in uw leven

Wanneer u loonbeslag is opgelegd, gaat er veel veranderen in uw leven. U zult van veel minder geld moeten rondkomen. Uw baas zal op de hoogte zijn van uw financiële problemen. En hoe hard u ook werkt, vrijwel al uw inkomsten zullen naar de schuldeisers gaan. Om te voorkomen dat u gedemotiveerd raakt, hier twee tips:

  1. Bereken hoe lang het zal duren totdat uw loonbeslag wordt opgeheven omdat u uw schulden betaald hebt. Dit schept duidelijkheid.
  2. Blijf uw best doen op uw werk. Raak niet gedemotiveerd door het feit dat u niet kunt genieten van al uw salaris. Zie het werken van nu als investeren in een schuldenvrije toekomst.