Loonbeslag aanvechten

Is u loonbeslag opgelegd, of misschien aan iemand in uw omgeving? En bent u het er niet mee eens? Hier vindt u alle informatie over loonbeslag aanvechten.

Wat is loonbeslag en waarom is loonbeslag aanvechten van belang?

Voordat we verder gaan over loonbeslag aanvechten, eerst even een beschrijving van wat loonbeslag eigenlijk is. Wanneer iemand schulden heeft en deze niet betaalt, dan stuurt de schuldeiser in kwestie eerst natuurlijk een betalingsherinnering, en een aanmaning. Loonbeslag wordt nooit zomaar opgelegd. Toch heeft ook het geduld van de schuldeiser een limiet, en terecht: wanneer te veel mensen hun rekeningen niet zouden betalen zouden er tenslotte heel veel bedrijven failliet gaan. Wanneer de schuldeiser en de persoon met de schuld er niet uitkomen, kan de schuldeiser naar de rechter stappen. De rechter kan de schuldeiser dan in het gelijk stellen en daarmee de persoon met de schuld dwingen om de schuld en eventuele extra gemaakte kosten te betalen. Vervolgens moet de schuldeiser een deurwaarder inschakelen. Deze kan uiteindelijk de maatregel ‘loonbeslag’ opleggen. Dit is een ingrijpende maatregel die ervoor zorgt dat het grootste deel van het loon of van de uitkering van de persoon met de schuld in beslag wordt genomen, om daar de schulden van de betalen. Het enige wat de persoon met de schuld nog mag houden is de zogenaamde beslagvrije voet: een deel van het inkomen waar de persoon van moet kunnen rondkomen. Omdat loonbeslag zo ingrijpend is, is het loonbeslag aanvechten soms heel belangrijk. Misschien zijn er namelijk wel andere oplossingen voor uw probleem.

Hoe kunt u loonbeslag aanvechten?

De persoon met schulden kan nadat de rechter de schuldeiser in het gelijk heeft gesteld het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de schuldeiser, om te kijken of er misschien een betalingsregeling kan worden getroffen. De schuldeiser is niet verplicht om in te stemmen met een betalingsregeling. De volgende stap kan het loonbeslag aanvechten in de rechtszaal zijn. De rechter zal de argumenten van de persoon met schulden aanhoren wanneer hij de zaak laat voorkomen. Bij een schuld kleiner dan 25000 euro hoeft deze persoon geen advocaat in te schakelen. Als de schuld hoger is dan 25000 euro is hij verplicht om een advocaat in te schakelen.

Hoe moet u loonbeslag aanvechten als het loonbeslag onterecht is opgelegd?

Nederland is een land met miljoenen inwoners. Er gaat weleens iets mis, ook administratief. Het kan daarom ook voorkomen dat er onterecht of onjuist loonbeslag wordt opgelegd. Wanneer dit gebeurt, moet er zo snel mogelijk actie worden ondernomen. Op het beslag of dwangbevel staat er welke stappen er gezet moeten worden om bezwaar te maken, een stappenplan. Het is hierbij erg belangrijk goed te letten op de termijn die gesteld is. Wanneer deze termijn verstreken is, valt er vaak weinig meer aan het vonnis te doen. Als iemand het niet eens is met het vonnis, kan hij of zij proberen de uitvoering van het vonnis te voorkomen. Dat betekent dat er dus wel loonbeslag is opgelegd, maar deze niet echt wordt uitgevoerd. Het voorkomen van de uitvoering van een vonnis is heel lastig. Hier hebt u vaak een advocaat voor nodig, die u beter kan informeren en die naar uw situatie kan kijken.

Bron: http://www.juridischloket.nl/Pages/default.aspx