Rekenvoorbeeld van de beslagvrije voet voor een alleenstaande ouder

Bent u of kent u een alleenstaande ouder met financiële problemen? Hier een rekenvoorbeeld van de beslagvrije voet voor een alleenstaande ouder.

Wanneer is het handig om een rekenvoorbeeld van de beslagvrije voet voor een alleenstaande ouder te kennen?

Het is handig om een rekenvoorbeeld van de beslagvrije voet voor een alleenstaande ouder te lezen wanneer u een alleenstaande ouder bent of kent die te maken heeft met schuldenproblematiek. Onder schuldenproblematiek verstaan we dan langdurige problemen die niet zomaar zijn opgelost. Wanneer u te maken hebt met schuldenproblematiek is het goed om te weten wat de opties zijn. Als u uw schulden niet kunt aflossen, is één van de opties dat er loonbeslag wordt opgelegd. Op deze optie zullen we in dit artikel verder ingaan. Een deurwaarder kan loonbeslag opleggen wanneer iemand met schulden niet in staat blijkt te zijn de schuld af te betalen. Wanneer er loonbeslag wordt opgelegd, wordt er maandelijks een bepaald percentage van iemands inkomen direct overgemaakt naar de schuldeisers. De persoon met schulden heeft hier geen invloed op, waardoor de deurwaarder zeker weet dat het geld aankomt en niet wordt achtergehouden. Voor de persoon met schulden is dit lastig, hij of zij moet voortaan namelijk rondkomen van wat er overblijft van het inkomen, namelijk de ‘beslagvrije voet’. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld van de beslagvrije voet voor een alleenstaande ouder.

Het rekenvoorbeeld van de beslagvrije voet voor een alleenstaande ouder

In de berekening en in het rekenvoorbeeld van de beslagvrije voet voor een alleenstaande ouder worden er een aantal factoren meegenomen. Dat zijn de gezinssituatie (alleenstaande ouder met één kind in dit geval), de inkomsten (ook die van een partner, wanneer die er zou zijn), de woonlasten en de ziektekosten. In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van iemand die 1600 euro in de maand verdient. Deze ouder krijgt in totaal 160 euro aan extra inkomsten zoals kinderbijslag. De woonlasten bedragen 500 euro, en deze persoon betaalt geen servicekosten. De ontvangen huurtoeslag is 100 euro. Dan de ziektekosten, de premie van de ziektekostenverzekering bedraagt 125 euro. Deze ouder ontvangt 70 euro per maand aan zorgtoeslag. We hebben berekend dat deze persoon een beslagvrije voet van 1168 euro per maand zou hebben. Dit deel van het inkomen wordt dus niet ingenomen door de deurwaarder. 1168 euro is best veel. Dat komt doordat deze persoon niet bovenmatig veel verdient, en wel een kind heeft om voor te zorgen. Alleen. Dat kost veel geld, en ook een deurwaarder zou niet willen dat het kind onder de schulden van de ouder zou komen te lijden.

Conclusie over een rekenvoorbeeld van de beslagvrije voet voor een alleenstaande ouder

Een alleenstaande ouder mag een vrij groot percentage van het inkomen behouden, meer dan bijvoorbeeld een man of vrouw alleen. Dit is om te garanderen dat het kind niet al te veel onder de schulden lijdt. De bovenstaande getallen zijn fictief, en verschillen natuurlijk per situatie. Hopelijk hebt u toch wat meer inzicht gekregen in loonbeslag dankzij dit rekenvoorbeeld van de beslagvrije voet voor een alleenstaande ouder.

Bron: http://www.jwgd.nl/beslagvrije-voet-berekenen