Uitzonderingen bij loonbeslag

Hier vindt u alles over de uitzonderingen bij loonbeslag en de bijbehorende procedure.

Op welke manier bestaan er uitzonderingen bij loonbeslag?

Als geïnteresseerde in dit onderwerp bent u waarschijnlijk al bekend met het woord ‘loonbeslag’. Toch nog even een samenvatting in één zin: loonbeslag is een middel van schuldeisers om iemand te dwingen te betalen door het grootste deel van zijn of haar inkomen in beslag te laten nemen en dit te innen. Het in beslag laten nemen van iemands salaris kan natuurlijk niet zomaar, daarom bestaat er een hele procedure van het loonbeslag. Er bestaan uitzonderingen bij loonbeslag, waarbij deze procedure iets anders verloopt. Deze uitzonderingen bij loonbeslag werken als volgt: normaal gesproken moeten schuldeisers naar de rechter stappen om hun gelijk te krijgen. De rechter kan de persoon met schulden dan dwingen deze te betalen. Vervolgens moet de schuldeiser een deurwaarder of incassobureau inschakelen om het bedrag te innen. Wanneer de persoon met schulden de schulden niet in één keer kan betalen, kan de deurwaarder ervoor kiezen om loonbeslag op te leggen. Deze procedure is dus heel getrapt, het gaat stap voor stap. Bij de uitzonderingen bij loonbeslag hoeven bepaalde instanties niet eerst naar de rechter te gaan. Zij mogen, zonder dat de rechter hen gelijk geeft, een dwangbevel opleggen om te betalen, en daarmee ook loonbeslag.

Wat zijn de uitzonderingen bij loonbeslag, om welke instanties gaat het?

Bij de uitzonderingen bij loonbeslag gaat het om de volgende instanties: De sociale dienst van gemeenten, de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) die gaan over het innen van boetes, zogenaamde ‘uitvoeringsinstanties’ waaronder het UWV, de Kamer van Koophandel, DUO en ook de Sociale Verzekeringsbank en tot slot het LBIO, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Het LBIO zorgt voor het innen van alimentatie, meestal bij gescheiden ouders.

Waar moet u op letten bij de uitzonderingen bij loonbeslag?

Wanneer u schulden hebt of iemand kent met schulden is het van belang om op te letten of deze situatie niet valt onder de uitzonderingen bij loonbeslag. Het is hoe dan ook van belang om rekeningen goed te betalen en om hulp te vragen wanneer dit niet lukt. Maar mocht u, of iemand in uw naaste omgeving (zoals familie en vrienden) in een situatie terecht komen waarbij de financiële problemen uit de hand dreigen te lopen, let dan goed op wie de schuldeisers zijn. Wanneer het gaat om een van de bovenstaande instanties is het van belang om goed op te letten en contact te houden met de betreffende instantie. Uw zaak hoeft tenslotte niet eerst bij een rechter voor te komen, elk van de bovenstaande instanties kan u bij een betaalachterstand gewoon een dwangbevel opleggen. En omdat uw zaak niet langs de rechter hoeft, kan het opleggen van loonbeslag waarschijnlijk ook veel sneller gaan. Doe daarom iets aan schulden, pak ze aan. Vertel het verder, vertel mensen dat schulden uiteindelijk vaak meer kosten dan ze zich kunnen voorstellen. Want het gaat niet alleen om geld, maar ook om schaamte, stress en zorgen. En zoek vooral hulp, wanneer nodig.

Bron: http://www.juridischloket.nl/vraagenantwoord/consument-geldzaken/schulden-en-incasso/loonbeslag/Pages/default.aspx