Beslagvrije voet voor een 65-plusser

Klik hier om uit te vinden wat de beslagvrije voet voor een 65-plusser met loonbeslag gemiddeld zou kunnen zijn.

Wat is de beslagvrije voet voor een 65-plusser?

Om uit te leggen wat de beslagvrije voet voor een 65-plusser is, moet u eerst wat meer weten over financiële problemen. Zoals ieder mens kan ook een 65-plusser schulden hebben. 65-plussers moeten vaak rondkomen van een beperkt inkomen (bijvoorbeeld een pensioen) en dan kunnen alle kosten voor kinderen, kleinkinderen, vrienden en familie en natuurlijk voor de persoon zelf ineens te hoog uitvallen. Dit hoeft niet ernstig te zijn, maar dat kan wel. Zeker wanneer er sprake is van schulden. In sommige gevallen schakelen schuldeisers een deurwaarder in om de schuld te komen innen. Deze deurwaarder kan (met toestemming van de rechter) iemand dwingen om de schuld af te betalen. Wanneer iemand dat niet kan, bijvoorbeeld omdat hij of zij te weinig geld daarvoor heeft, kan de deurwaarder besluiten loonbeslag op te leggen. In dat geval wordt een deel van het inkomen (loon, uitkering of pensioen) maandelijks rechtstreeks overgemaakt van de verstrekker hiervan (werkgever of uitkeringsinstantie) naar de schuldeisers, om zo de schuld af te betalen. Maar niet het hele inkomen wordt ingenomen, want dan zou de persoon met schulden weer nieuwe schulden moeten maken om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Wat niet wordt ingenomen heet de beslagvrije voet. En in dit artikel kunt u een voorbeeld vinden van een beslagvrije voet voor een 65-plusser.

De berekening van een voorbeeld van een beslagvrije voet voor een 65-plusser.

Om de berekening van een beslagvrije voet voor een 65-plusser te kunnen maken, moet er een aantal gegevens bekend zijn. Dat zijn de gezinssituatie, het inkomen, de woonlasten en de zorgkosten. We gaan in dit voorbeeld uit van de volgende gegevens:

Een ouder echtpaar verdient samen netto 1650 euro in de maand. De man krijgt loonbeslag opgelegd, zijn maandelijkse inkomen is 900 euro. Hun woonlasten zijn 600 euro per maand. Ze krijgen 100 euro huurtoeslag. Hun zorgpremie kost hen maandelijks 250 euro. Ze ontvangen 80 euro zorgtoeslag.

In dit geval zou de man aan wie loonbeslag is opgelegd een beslagvrije voet van 840 euro en 7 cent per maand mogen houden. Hij moet dus zo’n 60 euro per maand inleveren aan de schuldeisers, en dat is best veel want het inkomen van dit stel is niet bovenmatig hoog.

De voordelen van loonbeslag en van de beslagvrije voet voor een 65-plusser

Alhoewel schulden, loonbeslag en de beslagvrije voet voor een 65-plusser nooit leuk zullen zijn (voor niemand, trouwens) zit er wel degelijk een gedachte achter de maatregel van het loonbeslag. Het idee is namelijk dat het afbetalen van een schuld dankzij loonbeslag gemakkelijker en met minder twijfel gaat. Het gaat namelijk automatisch, en er valt niets aan te doen. Het is een feit dat geaccepteerd moet worden, en iemand hoeft niet bewust geld over te maken aan de schuldeisers. Bovendien gaat alles wat iemand kan missen naar de schuldeisers, waardoor de schuld binnen de kortst mogelijke periode wordt afbetaald. Volhouden dus!

Bron: http://www.jwgd.nl/beslagvrije-voet-berekenen