De regels van het loonbeslag

Bent u met loonbeslag in aanraking gekomen? Kijk hier of dit wel volgens de regels van het loonbeslag is gegaan en of u niet benadeeld bent.

Eerst wat uitleg over loonbeslag, daarna komen de regels van het loonbeslag

Voordat u verder leest over de regels van het loonbeslag, kunt u hier eerst nog even een korte samenvatting van wat loonbeslag nou eigenlijk inhoudt lezen. Wanneer u hier al volledig van op de hoogte bent, kunt u doorgaan naar het volgende stukje. Soms hebben mensen schulden en soms betalen ze deze niet. Dan is er iemand die nog geld krijgt, en die daar op zit te wachten. Op een gegeven moment, na betalingsherinneringen en aanmaningen gestuurd te hebben, is het geduld van deze persoon op, hij wil zijn geld terug zien! Dan kan deze schuldeiser naar de rechter stappen. Als de rechter hem gelijk geeft, moet de persoon met schulden al het geld terugbetalen. Soms kan iemand dat niet in één keer betalen, omdat het te veel geld is. Dan kan er loonbeslag worden opgelegd, maandelijks wordt dan het grootste deel van het inkomen direct doorgestuurd naar de schuldeiser, zodat deze hoe dan ook zijn geld terug krijgt.

Waarom is het belangrijk om de regels van het loonbeslag te kennen?

De schuldeiser krijgt zijn geld zo dus terug en dat is op zich goed. Maar degene die dit moest betalen is door loonbeslag dus bijna zijn of haar hele inkomen kwijt! Dat is heel heftig en daarom is het belangrijk om de regels van het loonbeslag te kennen. Wanneer u de regels van het loonbeslag kent, kunt u namelijk controleren of het allemaal wel eerlijk is verlopen en of het loonbeslag wel terecht is opgelegd. Nederland is namelijk een rechtsstaat, wat betekent dat iedereen rechten en plichten heeft en dat iedereen beschermd wordt tegen misbruik van anderen.

Wat zijn de regels van het loonbeslag?

Voordat er loonbeslag mag worden opgelegd moet er eerst:

-Duidelijk zijn gemaakt aan iemand dat er een rekening was die nog betaald moest worden. (Bijvoorbeeld door aanmaningen te sturen of betalingsherinneringen)

-Moet er in de meeste gevallen eerst een rechter uitspraak hebben gedaan over de zaak. Hierbij moet de schuldeiser in het gelijk zijn gesteld. (Voor uitzonderingen hierop, kijk hier: https://loonbeslag.com/loonbeslag-procedure-regels/uitzonderingen-bij-loonbeslag, de tweede paragraaf)

-Moet er in de meeste gevallen een beslagvrije voet zijn berekend waar de persoon met schulden ondanks het loonbeslag van moet kunnen leven. (De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van het verleden van de persoon met schulden)

-Het loonbeslag moet weer afgelopen zijn wanneer de schuld en de eventueel extra gemaakte kosten zijn afbetaald aan de schuldeiser. Bij eventueel extra gemaakte kosten kunt u denken aan de kosten voor het inhuren van de deurwaarder, enzovoorts.

-Op een aantal inkomensbronnen mag géén loonbeslag worden gelegd, omdat deze inkomensbronnen niet bedoeld zijn om gewoon van te leven maar om bijvoorbeeld van naar school te gaan of om er zorg mee in te kopen. Benieuwd naar welke inkomensbronnen dit zijn? Kijk dan hier: https://loonbeslag.com/loonbeslag-werkgever/loonbeslag-op-vakantiegeld (De derde paragraaf)

Bron: http://www.juridischloket.nl/vraagenantwoord/consument-geldzaken/schulden-en-incasso/loonbeslag/Pages/default.aspx