Loonbeslag door de belastingdienst

Hier vindt u alle benodigde informatie over loonbeslag door de belastingdienst en over hoe dit in zijn werk gaat.

Waarom is er loonbeslag door de belastingdienst?

In Nederland moet iedereen belasting betalen. Zelfs de meeste liberalen, mensen die streven naar een land met zo min mogelijk overheidsbemoeienis, zijn ervan overtuigd dat belasting nodig is. Want als de dijk lekt, wie gaat de reparatie dan betalen? De mensen die er bij in de buurt wonen misschien. Maar wat als ze daar niet genoeg geld voor hebben? De grote pot met belastinginkomsten helpt dan, want voorzieningen die iedereen nodig heeft worden daarvan betaald. De belastingdienst int de belasting van alle Nederlanders. Hier zijn ze heel streng op. De belasting is namelijk voor iedereen op maat gemaakt. Verdien je weinig, dan betaal je weinig en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten in Nederland. Daarom zou iedere Nederlander de belasting dus moeten kunnen betalen. De belastingdienst staat daarom niet toe dat mensen niet aan hun betaalplicht voldoen. In dat geval komen ze het geld zelf halen. Om de schuld te vereffenen kan er loonbeslag door de belastingdienst worden ingezet. In dat geval wordt een deel van iemands loon maandelijks ingenomen door de belastingdienst, totdat de schuld vereffend is. Want, zo meent de belastingdienst, er moet betaald worden zodat we de dijken kunnen blijven repareren en zodat Nederland kan blijven bestaan.

Hoe gaat loonbeslag door de belastingdienst in zijn werk?

Loonbeslag is een middel dat ingezet kan worden door deurwaarders wanneer ze geld komen innen bij iemand, en deze persoon dit bedrag niet in één keer kan betalen. De meeste deurwaarders worden ingehuurd door bijvoorbeeld een bedrijf. Dat bedrijf heeft dan een lastige klant die de rekeningen niet betaalt, en daarom stapt het bedrijf naar de rechter om zijn gelijk te krijgen. Bij loonbeslag door de belastingdienst hoeft de belastingdienst niet naar de rechter te stappen om een deurwaarder in te mogen huren of om loonbeslag op te leggen. Omdat men in Nederland heeft gezegd dat belasting heel belangrijk is, mag de belastingdienst dit allemaal zelf regelen. Loonbeslag door de belastingdienst kan daarom heel snel gaan, want de belastingdienst mag zelf bepalen wanneer ze loonbeslag inzetten, zonder hiervoor eerst naar een rechter te hoeven stappen.

Het advies om loonbeslag door de belastingdienst te voorkomen

Betaal uw belasting altijd. Dat zou moeten kunnen, want u hoeft niet meer te betalen dan u aankunt dankzij de rekenmodellen van de belastingdienst. Dat wil niet zeggen dat u het ruim heeft, maar zodra u belasting gaat ontduiken of het gewoon niet gaat betalen, zit de belastingdienst u op de hielen. Loonbeslag door de belastingdienst kan vrij gemakkelijk worden ingezet wanneer u niet betaalt, en dan kunt u zelf niet meer kiezen waaraan u uw inkomen besteed. Betaal daarom uw belasting altijd, ook al hebt u weinig geld. Hebt u moeite om rond te komen? Vraag dan om hulp! Er zijn genoeg instanties die u kunnen helpen maar wanneer u loonbeslag door de belastingdienst is opgelegd, bent u alleen maar verder van huis. Probeer uw financiën dus goed aan te pakken en voorkom dat u in de problemen komt!

Bron: http://www.juridischloket.nl/vraagenantwoord/consument-geldzaken/schulden-en-incasso/loonbeslag/Pages/default.aspx