Loonbeslag op vakantiegeld

Kijk hier voor informatie over loonbeslag op vakantiegeld en op uw andere inkomsten.

Wat is loonbeslag en wat betekent loonbeslag op vakantiegeld?

Voordat u verder leest over loonbeslag op vakantiegeld is het misschien handig om eerst nog even kort te lezen over wat loonbeslag eigenlijk is. Een persoon die zijn of haar rekeningen gedurende een langere periode niet betaalt (ondanks waarschuwingen en aanmaningen) is een schuldenaar, en de persoon of het bedrijf aan wie de schuldenaar iets verschuldigd is, is de schuldeiser. Na een aantal aanmaningen kan een schuldeiser ervoor kiezen naar de rechter te stappen. Een rechter kan de schuldenaar vervolgens dwingen om de hele schuld te betalen aan de schuldeiser. Om dit vonnis van de rechter uit te voeren, kan de schuldeiser er vervolgens voor kiezen om een deurwaarder of incassobureau in te huren, die het geldbedrag bij de schuldenaar gaat innen. Als de schuldenaar dit bedrag niet in één keer kan betalen, kan de deurwaarder ervoor kiezen om loonbeslag op te leggen. Het grootste deel van iemands inkomen gaat dan direct van werkgever naar de schuldeiser, tot de schuld volledig is afbetaald. Niet het hele inkomen wordt ingenomen, er blijft een zogenaamde beslagvrije voet over, waar iemand van moet kunnen leven. Naast deze beslagvrije voet gaat alles wat iemand verdiend naar de schuldeiser. Hierbij geldt bijvoorbeeld ook het vakantiegeld: dat is dus loonbeslag op vakantiegeld.

Er bestaat dus loonbeslag op vakantiegeld, maar valt er verder nog iets onder het loonbeslag?

Naast loonbeslag op vakantiegeld moet ook de zogenaamde dertiende maand van iemands jaarinkomen worden ingeleverd, en ook eventuele extra bonussen.

Dit voelt misschien een beetje alsof alles van u wordt afgepakt wanneer er loonbeslag wordt opgelegd. En misschien wekt het ook de neiging op om te proberen een deel van uw inkomen geheim te houden. Dit valt af te raden: allereerst omdat de deurwaarders over het algemeen heel grondig te werk gaan en er zo achter komen wat uw inkomen is. En ten tweede omdat hoe meer u inlevert, hoe sneller het loonbeslag ook weer voorbij is. En daaronder valt ook het loonbeslag op vakantiegeld. Dus nu inleveren, en later zo snel mogelijk weer een mooie vakantie boeken zonder het loonbeslag op vakantiegeld.

Loonbeslag op inkomen, loonbeslag op vakantiegeld… Valt er ook iets niet onder het loonbeslag?

Ja zeker! Er bestaan inkomensbronnen waar ook deurwaarder niet aan mogen komen. Dit geldt voor: de bijzonder bijstand, de verhoging voor hulpbehoevenden door WAO, WIA of Wajong, tegemoetkoming scholieren en studiefinanciering, kinderbijslag, de onkostenvergoeding voor ambtenaren, de zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag, het persoonsgebonden budget en de overlijdensuitkering. De reden dat deze bronnen van inkomen vrijgesteld zijn van loonbeslag is dat de overheid niet zou willen dat iemand door zijn of haar schulden geen toegang meer zou hebben tot onderwijs of goede zorg, of dat iemands kinderen er onder zouden lijden. Er valt dus heel veel wel onder het loonbeslag, loonbeslag op vakantiegeld, de dertiende maand, op bonussen, maar in sommige gevallen blijft er wat over. Want Nederland blijft tenslotte een goed geregeld land, waar we met zijn allen voor elkaar proberen te zorgen.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Loonbeslag